Kowalczyk Materiały Budowlane Konik Nowy

Kowalczyk Materiały Budowlane
Ul. Terespolska, Konik Nowy
Utwardzenie placu manewrowego o nawierzchni z destruktu asfaltowego o łącznej powierzchni około 4000 m2 oraz o nawierzchni z kruszywa o łącznej powierzchni około 12000 m2

1-Gowne
2