Referencje

Firma PHU MABUD Robot Drogowe, Ziemne Pan Janusz Więsik wykonywał dla firmy WENA Sp.j. Łupkowski & Rodziewicz W 2005 r. - 2190 m2 dróg i parkingów, 476 m2 chodników (Osiedle Aleja Akacjowa Warszawa Wesoła, oś Stara Miłosna) W 2006 r. - 1720 m2 dróg i parkingów, 368 m2 chodników (Osiedle Zielona - Urocza Warszawa Wesoła) Współpraca z firmą PHU MABUD pozwala wystawić świadectwo wysokiej jakości i fachowości wykonanych prac przy zachowaniu przez firmę terminów realizacji oraz uzgodnionych stawek i kosztów. Firmę PHU MABUD Pana Janusza Więsika polecamy jako firmę rzetelną i wiarygodna.

WENA Sp.j. Łupkowski & Rodziewicz
klient

Informujemy, że firma “MABUD” Janusz wykonywała w 2007 roku zlecone przez nas roboty brukarskie na terenie firmy “KOWALCZYK MATERIAŁY BUDOWLANE” przy ul. Terespolsiej 99 w Koniku Nowym w zakresie: Parking+plac do składowania materiałów budowlanych (6000 m2) Drogi dojazdowej (2000 m2) Zlecone prace zostały wykonane w uzgodnionym terminie, solidnie i z należytą starannością. Wobec powyższego, polecamy, firmę “MABUD” Janusz Więsik jako rzetelnego i wiarygodnego Wykonawcę robót drogowych.

KOWALCZYK MATERIAŁY BUDOWLANE
klient

Firma P.H.U. “MABUD” s.c. wykonała roboty drogowe dla Telewizji POLSAT S.A. w latach : 1997 ok. 3000 m2 - wykonanie parkingu i drogi 1998 ok. 2000 m2 - wykonanie ciągu pieszo - jezdnego 1999 ok. 4000 m2 - wykonanie placu manewrowego Prace zostały wykonane wcześniej niż planowano, solidnie i fachowo. P.H.U. “MABUD” godny jest polecenia innym inwestorom.

Telewizja POLSAT S.A.
klient

P.P.H. “Kemiko” stwierdza, że P.H.U. “MABUD” S. C. w ramach prowadzonych prac ułożyła 2800 m2 kostki granitowej na Cmentarzu Komunalnym Południowym. Przy realizacji firma posługiwała się własnym sprzętem. Dziękując za dotychczasową współpracę mamy jednocześnie przyjemność rekomendowania usług świadczonych przez firmę “MABUD”.

P.P.H. “Kemiko”
klient

Wena s.c. Łupkowski & Rodziewicz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “Mabud” w ramach prowadzonych prac ułożyło około 4500 m2 kostki brukowej wykonując place, drogi i chodniki. Firma posługiwała się własnym sprzętem i swoją pracą nie zakłócała porządku innym jednostkom. Ponadto wszystkie roboty zostały wykonane solidnie i fachowo w terminie wcześniejszym niż planowano.

Wena s.c.
klient

MarcPol S.A. z siedzibą : 05-092 Łomianki, ul. Poniatowskiego 2, stwierdza, ze firma: “PHU MABUD” - Janusz Więsik 05-075 Warszawa-Wesola, ul. Słoneczna 6 w latach 2008 - 2009 zrealizowała dla nas inwestycje drogowe w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żyrardowskiej oraz w Warszawie przy ul. Berensona. Wykonane roboty dotyczyły budowy dróg dojazdowych, wjazdów, parkingów z oświetleniem i odwodnieniem, zieleni, posadowieniem separatorów i zbiorników bezodpływowych na ścieki wody deszczowe. Roboty zostały wykonane terminowo, z nalezytą starannoscią oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Firma “PHU MABUD” w trakcie ich realizacji wykazała się profesjonalizmem i pełnym zaangażowaniem.

MarcPol S.A.
klient

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa “Ruda” w Warszawie, ul. Klaudyny 18A zaświadcza, że firma “MABUD” w roku 2006 wykonała roboty brukarskie w zakresie: - drogi i parkingi (1700 m2), - chodniki i alejki parkowe (800 m2), na terenie, znajdującym się w zasobach Spółdzielni. Firma “MABUD” wykonała prace w terminie, z należytą starannością, wiedzą techniczną i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możemy stwierdzić, że firma jest wiarygodnym i rzetelnym wykonawcą godnym polecenia, do wykonywania prac brukarskich.

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa “Ruda”
klient

Stacja Paliw Pełmar potwierdza, że firma PHU “MABUD” wykonała roboty drogowe na obszarze 4500 m2 są to drogi, parkingi i chodniki. Wszystkie prace zostały wykonane solidnie, fachowo i w terminie Polecamy firmę PHU “MABUD” potencjalnym inwestorom

Stacja Paliw Pełmar
klient

Informujemy, że firma “MABUD” Janusz Węsik wykonywała w 2006 r. zlecone przez nas roboty drogowe związane z wykonaniem ciągów pieszo-jezdnych i chodników na Komunalnym Cmentarzu Północnym o łącznej powierzchni 3228 m2. Prace zostały wykonane solidnie i zgodnie z terminem umownym. Biorąc pod uwagę jakość i terminowe wykonanie prac, polecamy usługi Firmy MABUD jako odpowiedzialnego wykonawcy robót drogowych

MAGBUD - Marek Matuszewski
klient