Mennica Metale Radzymin

Mennica Metale
Ul. Weteranów, Radzymin
Kompleksowa realizacja robót instalacyjnych (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci wodociągowe), drogowych oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu – zieleń, mała architektura, wykonanie nawierzchni o powierzchni 6000 m2

1-Gowne
2
3
4