Budynek handlowo – usługowy HopStop w Warszawie

Budynek handlowo – usługowy HopStop
ul. Bellony, Warszawa Wawer
Kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji deszczowej (w tym separator, przepompownia, zbiornik retencyjny 100 m3), sanitarnej, wodociągowej wraz z przyłączami do budynku oraz zagospodarowanie terenu

hopstop
2
3
4
5
6