Na czym polega zjawisko ,,klawiszowania" chodnika i jak mu zapobiec?

Niestabilność chodników to niestety wciąż popularne zjawisko. Niezależnie od tego, czy zostały wykonane z kostki brukowej, płyt chodnikowych betonowych lub kamiennych, ruszające się kafelki, dziury i nierówności mogą stanowić niebezpieczeństwo dla poruszających się po nich piechurów. Zły stan chodników to również jedna z przyczyn, dla których piesi często są zmuszeni do łamania przepisów i spacerowania po ścieżkach rowerowych. Z czego wynika zjawisko klawiszowania chodnika i jak mu zapobiegać?

 

klawiszowanie chodnika

 

Niestabilna nawierzchnia

Klawiszowanie chodnika to nic innego, jak pionowe przemieszczanie się płyt chodnikowych lub kostki brukowej pod wpływem nacisku. Nazwa zjawiska nie jest przypadkowa, gdyż ruchy płyt przypominają naciskane palcami klawisze pianina czy fortepianu. W momencie, kiedy stajemy na niestabilną część chodnika, płyta niespodziewanie zapada się, co może powodować bolesne kontuzje u pieszych lub nawet doprowadzić do potknięcia się i wielu poważniejszych uszczerbków na zdrowiu. Kołyszące się płyty mogą również prowadzić do dalszych ubytków nawierzchni, jak pęknięcia, nierówności, ukruszenia, a nawet całkowite zniszczenie płyt. Dodatkowo w klawiszującym chodniku w czasie deszczu zbiera się woda, przez co powstają ogromne kałuże, a droga często staje się zupełnie nie do pokonania. Głównymi przyczynami tego zjawiska jest niewłaściwie przygotowana podbudowa chodnika oraz zbyt duży nacisk powodujący przesuwanie fug pod kostkę np. parkujące na chodnikach samochody.

Sposoby zapobiegania

Zjawisku klawiszowania chodnika można zapobiec poprzez pełen profesjonalizm podczas wykonywania wszystkich etapów procesu kładzenia kostki brukowej lub płyt chodnikowych. Przede wszystkim trzeba zadbać o odpowiednią podbudowę chodnika, gdyż od jej jakości zależy stabilność całej nawierzchni. Powinna mieć odpowiednią grubość, cechy nośne i filtracyjne, być wykonana z właściwego kruszywa i zostać pokryta odpowiednich parametrów podsypką. Kolejnym zabiegiem, którego nie możemy zbagatelizować, jest odpowiednie osadzenie kostki w podłożu. Pod koniec kładzenia kostki należy odpowiednio mocno ubić ją do ziemi i upewnić się, że jest stabilna. Następną istotną czynnością jest spoinowanie nawierzchni. Po zakończonym procesie układania kostki należy dokładnie wypełnić szczeliny piaskiem lub innym odpowiednim spoiwem. Dzięki temu unieruchomimy poszczególne elementy, zapewnimy im stabilność, zapobiegniemy powstawaniu wybrzuszeń i dziur oraz swobodnemu przemieszczaniu się kostek.