Roboty ziemne

Poza pracami brukarskimi i drogowymi zajmujemy się również szerokim spektrum robót ziemnych. 

Oto lista naszych usług w tym zakresie:

  • wykopy pod fundament
  • niwelacja terenu
  • wykonanie remontu dróg gruntowych
  • wyburzenia - kompleksowo
  • recykling gruzu