Stylistyka staro bruku daje możliwość tworzenia dowolnych linii brzegowych
w zależności od zastosowania.